Líbí se vám tento blog?

neděle 2. března 2008

Evoluce

Dnes jsem na netu náhodou narazil na záznam diskuse k nové knize prof. J.Flégla: Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin. Viz:
 • Zamrzlá evoluce
 • Svoji evoluční teorii zamrzlé evoluce prezentoval Flégl v Městské knihovně 16.1.2008. Jeho oponenty byli prof. Zrzavý a doc. Štorch. Kromě toho, že samotné téma je pro mne zajímavé, průběh diskuse mě utvrdil v tom, že s pravdou (viz můj příspěvek Pravda z 28.2.08), zvláště v neexaktních vědách, to není jednoduché. Darwinismus, neodarwinismus, postneodarwinismus, teorie sobeckého genu, to jsou různé teorie a to jenom uvnitř komunity evolucionistů. Přitom to není tak, že by jedna teorie byla postupně nahrazována jinou, novější a lepší. Všechny spolu soupeří při vysvětlování mechanizmů vzniku druhů a většinou každý jev lze elegantněji či obtížněji vysvětlovat v rámci všech teorií.

  Koncepty rozumného plánu diskutující odbyli tím, že kreacionisté argumentují proti darwinismu roku 1950 a že těm novým evolučním teoriím vlastně nerozumějí. Tím ovšem sami oponují pouze naivnímu kreacionismu, tedy vlastně do moderního hávu zabalenému náboženství. Evolucionistům prostě připadá jako samozřejmé, že celý proces vývoje druhů probíhá "sám od sebe" a důkazem jsou jim očividné příklady t.zv. evoluční "fušeřiny". Rozumný plán však nemusí nutně představovat primitivní představy o stvoření druhů ve smyslu božského inženýrského díla, ale reflektovat názor, že evoluce neprobíhá chaoticky sama od sebe, ale odněkud někam. Evolucionisté sami přiznávají, že popisují jak probíhal vývoj druhů až ex post a nemají teoretickou možnost ho predikovat.

  Všechny biologické struktury a systémy se skládají z hmotných prvků a jako takové by se měly podřizovat fyzikálním zákonům. Ty ovšem postulují trend právě opačný než je zachování a vývoj biologických systémů. Fyzikové se s tím vypořádali tak, že zákon růstu entropie platí jen v uzavřených systémech, blízkých rovnovážnému stavu, jimiž biologické systémy nejsou. Přesto proces vzniku života, ta nesmírná snaha každé živé struktury se udržovat v homeostázi, ta tendence k vytváření stále složitějších struktur, to všeobecné směřování k zdokonalování, ta vůle k životu je tak evidentní, že nezabývat se tím může být jen výrazem obavy položit si otázku co je toho příčinou.

  Tady by mohl být odpovědí rozumný plán, který zatím nelze potvrdit ani vyvrátit, stejně tak jako zmíněné evoluční teorie. Plán stvořit antropický (příhodný pro existenci člověka) vesmír, který se (kromě fyzikálních) řídí zákonitostmi směřujícími ke vzniku, stabilní existenci a vývoji živých struktur a druhů. Plán, jehož mechanizmy budeme snad v budoucnu schopni objevit a pochopit. Jenom otázka "proč" zůstane vědou nezodpovězena. V žertu bych mohl odpovědět "jen tak", což by bylo na stejné úrovni jako evolucionistické "sám od sebe", ale to by již nebyl tak rozumný plán.

  Viz též:
 • Ing. Vladislav Běhal, DrSc.: V čem se neo-darwinisté mýlí
 • Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Schmap Australia Guide

  Follow this blog